Arvomme

OLEMME VAHVA YHTEISTYÖKUMPPANI

Luottamus, henkilökohtainen sitoutuminen ja kestävät asiakassuhteet ovat kaiken yhteistyökumppanuutemme perusta. Innovatiivisina edelläkävijöinä mahdollistamme asiakkaidemme toimivan luontoa säästävästi ja ilmastoystävällisesti. Vahvuutemme ovat yksilöllinen neuvonta ja kokonaisvaltainen huolenpito. Kehitämme toimivia ja järkevän hintaisia kokonaisratkaisuja asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin. Jatkuva tuotekehitys on meille sekä vastuukysymys että innoituksen lähde.

VIHREÄÄ TEKNOLOGIAA JA TIETOTAITOA

NATURABIOMATasettaa standardeja. Alamme edelläkävijänä takaamme, että pakkaus- ja jätehuoltoratkaisumme tarjoavat aina viimeisintä huipputeknologiaa. Olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan ja optimoimaan materiaalejamme, kehittämään niiden ominaisuuksia ja sovelluksia sekä välittömästi soveltamaan uutta tietoa uusiin tuotteisiin. Näin asiakkaamme pystyvät suoraan hyödyntämään tietotaitoamme sekä pysyvät aina ajan tasalla ja varmalla pohjalla ratkaisuissamme.

YMPÄRISTÖNHALLINTAA KAIKILLA TUOTANNON TASOILLA

Ympäristötietoisena ja – aktiivisena yrityksenä panostamme alan viimeisimpään, erityisesti energiaa säästävään ja ympäristöä suojelevaan teknologiaan: lämmön talteenotto, vihreän sähkön käyttö ja raaka-aineiden tarkka hyödyntäminen ovat meille itsestään selviä.

SERTIFIOITUA LAATUA

Biohajoavien pakkaus- ja jätehuoltoratkaisujen erityisosaajana kannamme vastuumme johtavana suunnannäyttäjänä. Työmme tuloksia osoittavat lukuisat sertifikaatit, jotka meille on myönnetty huippuunsa hiotusta, pitkälle tulevaisuuteen suuntautuvasta teknologiastamme.

Meille myönnetyt ympäristö- ja laatusertifikaatitISO 9001 ja ISO 14001 sekä elintarviketurvallisuussertifikaatti ISO 22000 ilmentävät toimintamme ympäristötietoisuutta. Sertifikaatit takaavat kokonaisvaltaisen huolenpitomme ympäristöstä sekä prosessiemme ja tuotteidemme huippulaadun, jota säännöllisesti tarkistetaan ja sertifioidaan riippumattomien asiantuntijoiden toimesta.

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄMISTÄ PARHAIMMILLAAN

Luonnonvaroja säästävän ja ympäristöä suojelevan tuotannon sekä tehokkaasti suunnitellun logistiikan lisäksi panostamme raaka-aineiden laatuun. Luotettavat tavarantoimittajat ja tiukka laatukontrolli takaavat, että käytämme ainoastaan ensiluokkaisia, gmo-vapaita perusraaka-aineita. Lisäksi suurin osa tuotannossa syntyvästä jätteestä kierrätetään suoraan tuotantolaitoksessa.

Optimoimme luonnonvaroja säästävän toiminnan myös jälleenmyyjän ja kuluttajan kannalta: älykkäiden biokalvojen ja – pakkausten avulla voimme esimerkiksi huomattavasti pidentää elintarvikkeiden myyntiaikaa ja siten vähentää hävikkiä. Kompostoitava jäte kuivuu nopeammin Biomat-suojasäkeissä ja jätepusseissa, mikä pienentää jätteen painoa ja sen myötä merkittävästi yritysten ja yhteisöiden jätehuollon kustannuksia.

NATURABIOMAT ON OSA KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ

Noudatamme kehdosta hautaan – ajattelua: valmistamme tuotteemme materiaaleista, jotka voidaan lähes 100 %:sti kierrättää ja uusiokäyttää laadukkaalla tavalla.  Sen vuoksi BIOMAT- ja NATURAPACKAGING-tuotelinjojemme valmistusmateriaalina käytetään selluloosaa, vastuullisten metsäyhtiöiden toimittamaa, fsc-sertifioitua puuta, tärkkelystä, ruokaöljyä, sokeriruokoa, kuitumateriaaleja, kasvinjalostuksen sivutuotteita tai PLA:ta. Materiaalit ovat biohajoavia ja kompostoituvia, joten ne seuraavat tuotteen luonnollista elinkaarta. Kompostoinnin lopputuotteena syntyy multaa, vettä ja sama määrä hiilidioksidia kuin minkä kasvi kasvuvaiheessa on imenyt itseensä. Tätä on kestävä kehitys parhaimmillaan.