BIOMAT – INDUSTRIELL EMBALLASJE

 

Naturens egen bærekraft
All emballasje fra BIOMAT® er biologisk nedbrytbar og komposterbar i samsvar med NS-EN 13432, og den brytes ned til nøyaktig de stoffene som neste generasjon av "emballasjeplanter" har behov for. Et naturlig kretsløp begynner – og du kan sette det i gang!

Naturlig klimavennlig.
I disse klimaendringstider sparer emballasje fra BIOMAT® inntil 80 % CO2 ved gjenvinning, sammenlignet med sine kunstige alternativer.

Naturlige konkurransefortrinn:
Kort sagt: Den som pakker i BIOMAT® gjør noe godt både for kundene sine, miljøet og klimaet. BIOMAT® setter innovativ naturlighet i sentrum.

Tilbake til naturen
Vi synes det er ganske selvsagt at bærekraft ikke bare er noe man skal prate om. Ved å bruke våre BIOMAT®-produkter kan du også være med på å gjøre ord til konkret handling.

Pakket med innovasjoner
Med BIOMAT® får du tilgang til hele spekteret av naturlige emballeringsløsninger for industrien. Blant de områder hvor BIOMAT®-film av fornybare råstoffer har funnet stor anvendelse så langt er pakking av tidsskrifter, foring av kasser, deler for dyptrekking og forming innenfor mange forskjellige tekniske bruksområder.

Vi betrakter oss som fullserviceleverandør, og vi bistår deg gjerne med å finne frem til individuelle løsninger for deg. Du vil dra nytte av vår årelange erfaring og høye tekniske kompetanse, som naturligvis alltid vil være en del av våre prosjekter.