Sertifikater

VÅRE SERTIFISERINGER:PÅ BEDRIFTSNIVÅ

  • Som en ISO 14001-sertifisert virksomhettar vi ansvar for miljøet, definerer og følger opp miljørelaterte mål og forplikter oss til å overholde lover og bestemmelser som er relevante for miljøet.
  • Vår ISO 9001-sertifiseringviser at vi driver kontinuerlig forbedring av våre systemer for kvalitetsledelse på alle nivåer, blant annet ressurshåndtering, ansvarbevisst ledelse, kontinuerlig analyse av våre prosesser og effektiv realisering av våre produkter.
  • Med ISO 22000-sertifikatet oppfyller vi spesifikke krav innen det sensitive området for kontakt med næringsmidler. Disse kravene går ut over de lovpålagte standardene.

VÅRE SERTIFISERINGER:PÅ PRODUKTNIVÅ

  • Vår EN 13432-sertifisering bekrefter at våre produkter er komposterbare og biologisk nedbrytbare. Den typiske plantespiren og 7P-nummeret på våre produkter er den synlige bekreftelsen på denne kvalitetsstandarden.
  • Sertifiseringen etter EN 13593 garanterer at papirprodukter fra NATURABIOMAT® ikke inneholder noen tungmetaller.
  • OK compost HOME: Med denne merkingen bekrefter vi at våre bioavfallsposer lar seg kompostere, selv ved lave temperaturer under hjemmekompostering.