Våre verdier

BYGG PÅ EN STERK PARTNER

Vi bygger alt vårt samarbeid på et grunnlag av tillit, et stort personlig engasjement og ærlige, tradisjonelle forretningsmetoder. Som en innovativ pioner dyrker vi langsiktige partnerskap med våre kunder. Vi støtter dem i deres arbeid for øket bærekraft og lavere klimapåvirkning. Vår styrke ligger i at vi kan gi deg individuell rådgivning og bistand på alle plan. Med kundenes behov i tankene utvikler vi totalløsninger som lar seg gjennomføre både praktisk og økonomisk, og som er godt tilpasset det de skal brukes til. Vi tar med oss vår omfattende erfaring i alt vi gjør, og vi setter forskning og utvikling rundt fremtidsrettede materialer og teknologier i sentrum for all vår virksomhet. Kontinuerlig videreutvikling av våre produkter er ikke bare en ansvarsfull oppgave for oss, vi er lidenskapelig opptatt av det.

TEKNOLOGI OG KNOW-HOW SOM DEFINERER DEN GRØNNE PULSEN I TIDEN

NATURABIOMAT® setter standarder. Som pioner i bransjen garanterer vi at vår portefølje innenfor emballasje og avfallshåndtering til en hver tid avspeiler den beste teknologien som er tilgjengelig. Vi legger det største engasjement i å forbedre og optimalisere materialene og å utvikle deres egenskaper og bruksområder, og vi omsetter ny kunnskap til nye produkter umiddelbart. På denne måten trekker du omgående fordeler av at vi hever kompetansen og øker kunnskapen, og du kan nyte følelsen av at du alltid er sikret den best funderte rådgivningen.

NATURABIOMAT®: MILJØRETTET STYRING PÅ ALLE PRODUKSJONSNIVÅER

Som en virksomhet som både tenker og handler økologisk, legger vi også vekt på at vi skal bruke den beste tilgjengelige teknologien i vår produksjon, med tanke på energigjenvinning og ressursbesparelser: Det innebærer naturligvis slike ting som varmegjenvinning, bruk av "grønn" elektrisitet og omhyggelig omgang med råstoff.

Sertifiseringen av våre systemer for miljø- og kvalitetsledelse i henhold til ISO 9001, ISO 14001 og ISO 22000 understreker ansvarsbevisstheten i virksomheten vår, og borger både for vårt helhetlige miljøvernengasjement og toppkvalitet i alle prosesser og produkter, som blir kontrollert og bekreftet av uavhengige institutter med jevne mellomrom.

SERTIFISERT KVALITET SKAPER TILLIT

Som en kompetent leverandør av totalløsninger innen områdene emballasje og avfallshåndtering, tar vi vårt ansvar som en trendsettende aktør svært alvorlig. De mange sertifiseringer viser at våre langsiktige anstrengelser har vært riktige.

RESSURSBEVARING PAR EXCELLENCE

Ved siden av vår ressurs- og miljøbevarende produksjon og den effektive innretningen av vår transport og logistikk, holder vi svært høy oppmerksomhet på kvaliteten av de råstoffene vi bruker. Ved å bruke leverandører som vi kan stole på og utføre strenge kontroller kan vi garantere at alle våre råvarer, som blir omhyggelig utvalgt, er av førsteklasses kvalitet og uten genmodifikasjoner. Mesteparten av vårt produksjonsavfall blir også gjenbrukt på stedet.

Men ikke nok med det: Den optimaliserte utnyttelsen av naturlige råstoffer gjelder ikke bare for vår egen produksjon, men også når produktene våre brukes i handelen og hos forbrukerne: Ved bruk av biointelligent film og emballasje forlenger vi bevislig næringsmidlenes levetid, og sørger dermed for mindre avfall og svinn. Organisk avfall tørker hurtigere opp i poser og liner fra BIOMAT®, og dermed reduseres kostnaden for avhending av avfallet. For bare å nevne noen få positive eksempler.

NATURABIOMAT® STÅR FOR KONSEKVENT BÆREKRAFT

Vi tar hensyn til den verdifulle "vugge-til-vugge"-filosofien. Den sikrer både en høy naturlig produktkvalitet og gjør det mulig å gjenvinne nær 100 % av alle ingredienser. Følgelig fremstilles alle i produktene i våre BIOMAT®- og NATURAPACKAGING®-serier av cellulose og tre fra FSC-sertifiserte skogbruk samt av stivelse, vegetabilsk olje, sukkerrør, andre fibermaterialer, planterester eller melkesyre. De er biologisk nedbrytbare og komposterbare, og dermed fullføres det naturlige kretsløpet. Fordi produktene brytes ned i komposteringen til humus, vann og den samme CO2-mengden som plantene har tatt opp i sin vekstfase. Det er det vi kaller konsekvent bærekraft.