Visjon

INSPIRERT AV NATUREN DREVET AV DE HØYESTE KRAV.

"Naturen elsker å forbedre seg", sa den gamle greske filosofen Heraklit, og slik streber vi også etter å perfeksjonere vår ekspertise innen utvikling av emballasje og produkter for avfallshåndtering av naturlige, fornybare materialer.

Basert på denne grunntanken etablerte NATURABIOMAT® seg som en forløper i innsatsen for fornybare ressurser og som en garantist for kvalitet innenfor biointelligente løsninger for emballering og avfallshåndtering. Med våre produkter som er laget av fornybare råstoffer, støtter vi bedrifter, lokalsamfunn og foreninger som tar sitt samfunnsansvar alvorlig, og dermed bidrar vi til at de kan omsette sine tanker om bærekraft til konkret handling. Våre produkter oppfyller kravene til en miljøbevisste forbrukergenerasjon. De viser veien for øko-effektivitet og kvalitetsledelse.