Hvorfor det er fornuftig å bruke dem til innsamling av komposterbart avfall?

Brytes avfallssekker for komposterbart avfall ned for sakte? Er det mer fornuftig å samle inn komposterbart avfall uten poser? Nei. Det er flere vitenskapelige studier som utvetydig viser at komposterbare avfallsposer er en mer bærekraftig løsning for miljøet og bidrar til at mer kjøkken og hageavfall blir samlet inn. Komposterbart avfall er et verdifullt råstoff som brukes i biogassanlegg for å produsere strøm og varme og i komposteringsanlegg for å produsere gjødsel av høy kvalitet og jordforbedringsmidler. Operatører av biogass og komposteringsanlegg uttrykker ofte bekymring for at de biologisk nedbrytbare posene råtner ned for sakte. Imidlertid viser mange studier det motsatte.

Hvor lang tid tar det før bionedbrytbare avfallsposer fullstendig brytes ned?

En av bekymringene for biologisk nedbrytbare poser er at det tar for lang tid før de brytes fullstendig ned. Det er imidlertid bevist at de brytes ned like raskt som innholdet, dvs. organisk husholdnings avfall, under kompostering i industriell skala. Dette betyr også at de brytes ned innen komposteringstiden til vanlige typer komposteringsanlegg. Komposteringsprosessen i de fleste anlegg tar fem til ti uker. Posene våre brytes ned mye raskere enn det. En studie om bruk av biologisk nedbrytbare poser laget av Mater-Bi-materiale fra Novamont viser at posene er helt nedbrutt senest på modningstrinnet i komposteringsprosessen.

Modning er den siste fasen av kompostering. Kompostering i industriell skala er kontrollert nedbrytning. Mikroorganismer, som for eksempel bakterier eller sopp, bryter ned død vegetasjon til humus, bladkull og mugg. Biomassen blir da til næringsstoff. For hjemmekompostering tar vi i bruk denne syklusen for å konvertere organiske materialer til hagejord på en rask og kontrollert måte. Industriell kompostering består av å bearbeide komposterbare råvarer, intensiv kompostering og modning over flere uker. Til slutt siktes og pakkes komposten.

Hva betyr fullstendig nedbrutt og hvilken rolle spiller EN 13432-standarden i dette?

DIN EN 13432-standarden spesifiserer hvordan biologisk nedbrytbare avfallsposer må brytes ned. I henhold til denne standarden betyr fullstendig biologisk nedbrytning at posene er 90% brutt ned. Dette fordi nivået av biologisk nedbrytning måles med produsert karbondioksid. Sopp og bakterier er hovedsakelig involvert i nedbrytningsprosessen. Disse konverterer avfallsposene til karbondioksid, men de trenger også en del av CO2 for å vokse og formere seg - denne delen kan ikke måles og utgjør de resterende 10%.

Tar nedbrytningen lenger tid i gjæringsprosessen?

Gjæring er prosessen med nedbrytning i fravær av oksygen. Ulike mikroorganismer er involvert i denne prosessen sammenlignet med kompostering, og de takler ikke bilogiske avfallsposer like bra. Under denne komposteringsprosessen blir posene helt nedbrutt.

Etter gjæring komposteres det fermenterte materialet til moden kompost  

Hvordan kan du være sikker på at biologiske avfallsposen er en sertifisert nedbrytbar pose for organisk avfall?

Sertifiserte avfallsposer for organisk og komposterbart avfall som er testet i henhold til EN 13432, kan gjenkjennes av frøplante-symbolet som er trykket på posene.

Hvordan bidrar bruken av søppelkasse til komposterbart avfall til at mer kjøkkenavfall blir samlet inn?

Analyser viser at mange foretrekker å samle det våte kjøkkenavfallet i plastposer. Den store fordelen er at de holder avfallsbeholderen på kjøkkenet ren og posene lettere kan kastes. Papirposer eller aviser blir lett ødelagt og rives raskt i stykker når de blir våte. Ved å la husholdningene bruke egne søppelkasser til komposterbart avfall, øker motivasjonen for å samle organisk kjøkkenavfall hver for seg og dermed også bruke nedbrytbare bio-poser.

mer om emnet