Alt som er biologisk nedbrytbart

Det kan være så enkelt å gjøre det riktige for fremtiden til vår felles verden og naturen. Ved å gi naturen det hun trenger og ikke pålegge henne noe som ødelegger og skader henne. Vi har alle bare én beslutning å ta: Skal jeg bruke plast eller Naturabiomat?

Når avfall blir verdifullt igjen

Hos Naturabiomat er vi ikke fornøyde før alle avfallsposer og sekker til komposterbart avfall brytes ned like raskt som innholdet. På den måten gir vi noe verdifullt tilbake til naturen: kompost. Vitenskapelig testet og garantert, naturlig. Nedbrytbare avfallsposer for komposterbart avfall hjelper også til å forbedre renheten til innsamlet organisk avfall. Et moderne anlegg kan behandle 250.000 tonn komposterbart avfall til 48.000 tonn kompost og 83.000.000 kWh biometan.