Viekö biomuovin raaka-ainetuotanto tilaa ja resursseja ruoan tuotannolta? Tuotetaanko biopussien raaka-aineita ruoantuotannon kustannuksella?

Viekö biomuovin raaka-ainetuotanto tilaa ja resursseja ruoan tuotannolta? Tuotetaanko biopussien raaka-aineita ruoantuotannon kustannuksella?

Tämä on oikeutettu huolenaihe, jonka kohtaamme Naturabiomatilla yhä uudelleen. Tämän vuoksi on tärkeää kertoa käyttämiämme raaka-aineiden alkuperästä. Käytämme tuotannossamme Novamontin valmistamaa Mater-Bi-biomuovia. Valmistamme siitä jätepusseja kompostoitavalle kotitalousjätteelle. Roskapussit ovat erityisen toimivia biojätteelle, koska niillä on kaikki muovipussien edut mutta päinvastoin kuin muovipussit, ne hajoavat jälkeä jättämättä.

Mistä biomuovi on tehty?

Biomuovi, kuten Mater-Bi on biohajoavaa ja kompostoituvaa materiaalia, joka valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista, kuten maissitärkkelyksestä, kasviöljyistä ja perunatärkkelyksestä.

Maissitärkkelys on peräisin muuntogeenittömästä maissista, jota kasvatetaan Euroopassa. Viljelysmaita ei ole perustettu hakkaamalla metsää tai kajoamalla luonnon koskemattomiin alueisiin.

Myös Mater-Bi biomuovissa käytetyt kasviöljyt ovat peräisin muuntogeenittömistä kasveista. Vain kuiviin olosuhteisiin sopeutuvia ja vähän kastelua vaativia öljykasveja käytetään. Soija- tai palmuöljyä ei käytetä.

Biokunststoff Mater-Bi®

Viekö biomuovin raaka-aineiden viljely peltotilaa ruoantuotannolta?

Maatalousmaa maan päällä on 5 miljardia hehtaaria. Vuonna 2017 biomuovien raaka-aineiden kasvattamiseen käytettiin vain noin 1,2 miljoonaa hehtaaria. Tämä on vain 0,02 prosenttia koko maatalousmaasta. Biomuovien luomiseen tarvittava alue on siis suhteellisen hyvin pieni. Maailman viljelysala on noin 5 mrd. ha. Vuonna 2017 vain noin 1,2 m. ha käytettiin biomuovin raaka-aineiden viljelyyn, mikä on vain 0,02 % maapallon koko viljelysalasta. Biomuovin tuotantoon vaadittava maa-alue on siis suhteellisesti hyvin pieni.

Myös muita raaka-aineita valmistetaan uusiutuvista luonnonvaroista. Esimerkiksi noin 3.6 tn maissitärkkelystä käytetään raaka-aineena kemian- ja teknologiateollisuudessa vuosittain EU:n alueella. Tämä vastaa 46 % kaikesta prosessoidusta tärkkelyksestä. 30 % käytetään pelkästään paperiteollisuudessa, mutta vain 1 % biomuovin valmistukseen.

Johtuuko maatalouden raaka-aineiden hinnan nousu biomuovin valmistuksesta?

Vuodesta 2007 lähtien maatalouden raaka-aineiden hinnat ovat merkittävästi nousseet. Tähän on useita syitä: ensinnäkin maatalouden raaka-aineiden kysyntä bioenergian tuotannossa on kasvanut. Tämän lisäksi polttoaineiden hinnan nousu on johtanut viljantuotannon kustannusten nousuun. Toisaalta hinnan nousuun vaikuttavat myös muuttuneiden ruokailutottumusten luomat uudet markkinat sekä maailman nopea väestönkasvu.

Johtopäätökset

Biomuovin tuotannolla on jonkin verran vaikutusta ruoan tuotannon kapasiteettiin. Vaikutus on kuitenkin huomattavasti pienempi kuin biomuovin hyöty koko luonnon kiertokululle. Biomuovin edut ovat kiistattomat kestävän kehityksen kannalta. Esimerkiksi biopussit kompostoituvalle jätteelle hajoavat luonnollisesti ja palaavat takaisin luonnon kiertokulkuun.

lisää aiheesta