Miksi biopussien käyttö kompostoituvalle jätteelle kannattaa

Maatuvatko biopussit liian hitaasti? Olisiko järkevämpää kerätä kompostoituva jäte ilman pussia? Ei. Lukuisat tieteelliset tutkimukset osoittavat yksiselitteisesti, että biohajoavat roskapussit ovat ympäristön kannalta täydellisen kestävä ratkaisu ja edistävät keittiö- ja puutarhajätteen keräämistä kompostoitavaksi. Kompostijäte on arvokasta raaka-ainetta sähkön ja lämmön tuotantoon biokaasulaitoksilla

Kuinka kauan biohajoavien roskapussien täydellinen hajoaminen kestää?

Yksi biohajoavia pusseja koskevista huolenaiheista on niiden täydelliseen hajoamiseen kuluva aika. On kuitenkin todistettu, että ne hajoavat aivan yhtä nopeasti kuin sisältönsä eli kotitalousjäte teollisessa kompostoinnissa. Tämä tarkoittaa myös sitä, että ne hajoavat samassa ajassa kuin tavallisimmat kasvit. Useimpien kasvien kompostoituminen kestää viidestä kymmeneen viikkoa. Biopussimme hajoavat huomattavasti nopeammin. Novamontin tutkimus osoittaa Mater-Bistä valmistettujen biopussien hajoavan täydellisesti viimeistään kompostoitumisprosessin kypsymisvaiheessa.

Kypsymisvaihe on kompostoitumisen viimeinen vaihe. Teollinen kompostointi on ohjattua hajoamista. Kompostoitumista kutsutaan myös mätänemiseksi tai maatumiseksi. Mikro-organismit, kuten bakteerit tai sienet, hajottavat kuolleen kasvillisuuden humukseksi, lehtiravinteeksi ja mullaksi. Näin syntyvä biomassa ravitsee kasveja. Kotikompostoinnissa tämä kiertokulku toimii orgaanisen jätteen muuttamisessa ruokamullaksi nopeasti ja ohjatusti. Teollinen kompostointi käsittää kompostoituvien raaka-aineiden prosessoinnin, tehokompostoinnin ja useita viikkoja kestävän kypsymisen. Lopuksi kompostimassa siivilöidään ja pakataan.

Mitä täydellinen hajoaminen tarkoittaa ja mikä merkitys siinä on EN 13432 laatustandardilla?

DIN EN 13432 laatustandardi määrittelee, missä määrin kompostoituvien roskapussien pitää hajota. Tämän standardin mukaan täydellinen hajoaminen tarkoittaa vain 90 % hajoamista mikä johtuu siitä, että biohajoavuus mitataan tuotetun hiilidioksidimäärän perusteella. Hajoamisprosessia edistävät pääasiassa sienet ja bakteerit, jotka muuttavat pussit hiilidioksidiksi ja myös käyttävät itse osan näin syntyvästä hiilidioksidista voidakseen kasvaa ja monistua. Niiden käyttämää osaa hiilidioksidista ei voida mitata ja se muodostaa loput 10 %.

Kompostoituvat pussit ja säkit mädätys prosessissa.

Mädätys on hajoamista hapettomassa tilassa. Mädätysprosessissa toimivat eri mikro-organismit kuin kompostoinnissa ja ne eivät toimi niin hyvin kompostoituvien roskapussien kanssa.

Mädätys prosessista jälkeen jäänyt aines jälkikypsytetään kompostoimalla, jolloin myös biohajoavat roskapussit kompostoituvat.  

Mistä kompostoituvalle jätteelle tarkoitetun roskapussin tunnistaa?

Sertifioidut bioroskapussit kompostoitavalle jätteelle on testattu EN 13432 laatustandardin mukaisesti ja niihin on painettu rekisteröity ja suojattu tavaramerkki ”Seedling”-logo. Tavaramerkki takaa myös, ettei kompostoitumisesta jää mikromuoveja.

Miten kompostoituvan jätteen roskapussin käyttö lisää kotitalousjätteen keräämistä?

Tutkimusten mukaan monet kotitaloudet keräävät biojätteensä mieluiten muovipussiin. Tämä pitää biojäteastiat puhtaina ja pussit on helppo heittää keräysastiaan. Paperipussit tai sanomalehtikääreet repeävät kostuessaan helposti. Helpot bioroskapussit lisäävät motivaatiota kerätä biojätettä.

lisää aiheesta