BIOMAT® mulchfilm rullar upp weed-problemet igen. Den biologiskt nedbrytbara mulchfilmen, som innehåller förnybara råvaror, ruttnar också helt enkelt i jorden. Beroende på klimat och regionala markförhållanden har den en hållbarhetstid på 8 till 16 veckor.

Fördelarna är uppenbara: Filmen erbjuder effektivt weed skydd, är fördelaktigt för tillväxtklimatet, förbättrar näringsfrisättningen, skyddar mot uttorkning eller möjliggör bättre uppvärmning av jorden.

Efter skörden kan filmresterna helt enkelt malas ner i jorden eller plöjas in – jordmikroorganismerna gör sedan resten!

BIOMAT® jordbruksfilm kan beställas mellan december och januari med en standardbredd på 1,00 eller 1,40 m och en standardlängd på 1 000 till
2 000 m per rulle.